Zapoznaj się z ofertą Kancelarii Signi S.A.

 

Zapoznaj się z ofertą Kancelarii Signi S.A.

 

Zakup portfeli wierzytelności


Kancelaria SIGNI S.A. jest platformą inwestycyjno-windykacyjną dla zewnętrznych inwestorów (głównie funduszy sekurytyzacyjnych) aktywnie poszukującą możliwości inwestycyjnych na rynku finansowym w Polsce. Innowacyjne podejście do analizy potencjałów portfeli wierzytelności, wieloletnie doświadczenie i udokumentowany „track rekord” w zakresie trafności wycen, rozwinięte modele statystyczne oraz know-how w zakresie serwisu i obsługi posprzedażowej pakietów sprawiają, że od lat rozwijamy z sukcesem partnerskie fundusze sekurytyzacyjne. Nasza oferta dotyczy obsługi wierzytelności bankowych, telekomunikacyjnych, operatorów telewizji kablowych, firm ubezpieczeniowych, utilities oraz firm pożyczkowych z sektora poza bankowego. Wieloletnie doświadczenie menadżerów tworzących Kancelarię SIGNI S.A. we współpracy z branżą finansową i teleinformatyczną, w szczególności na rynku zarządzania wierzytelnościami, jest gwarancją realizacji zakładanych zamierzeń biznesowych i zwrotu z inwestycji na założonym w wycenie poziomie.
 

Obsługa na etapie polubownym


Do czynności faktycznych związanych z postępowaniem polubownym, mającym na celu doprowadzenie do dobrowolnej spłaty należnego zobowiązania należy korespondencyjne postępowanie upominawcze oraz działania polegające na kontakcie telefonicznym. Do każdego klienta oraz każdego produktu i rodzaju wierzytelności opracowujemy indywidualny schemat postępowania stosując w swojej działalności Zasady Dobrych Praktyk, będące zbiorem obowiązujących zasad postępowania, opartych na ogólnych normach moralnych. Zakres oraz częstotliwość kontaktów ustalana jest z klientem z uwzględnieniem typu dłużnika, rodzaju i etapu przeterminowania obsługiwanych wierzytelności. Wszelkie czynności podejmowane są z poszanowaniem powszechnie obowiązujących norm prawnych i zapisów Zasad Dobrych Praktyk KPF właściwych dla branży windykacyjnej (będących zbiorem obowiązujących zasad postępowania, opartych na ogólnych normach moralnych).
 

Obsługa na etapie sądowo-egzekucyjnym


W oparciu o posiadany tytuł wykonawczy sporządzamy wniosek egzekucyjny, zawierający wskazanie sposobów egzekucji oraz aktywnie reprezentujemy Klienta w relacjach z komornikiem, nadzorując proces, składając wszelkie niezbędne w jego toku wnioski oraz uczestnicząc w czynnościach komorniczych, które wymagają szczególnego nadzoru. W przypadku skutecznego zajęcia dokonanego przez komornika sądowego, monitorujemy proces windykacji należności oraz inne czynności formalnoprawne, aż do czasu wyegzekwowania przez Komornika należności. W uzasadnionych sytuacjach składamy w imieniu Klienta niezbędne skargi na czynności komornika i inne środki zaskarżenia.
 
 
 
 
 

Obsługa etapu polubownego:


 
 
 

Zakup portfeli wierzytelności

Kancelaria SIGNI S.A. jest platformą inwestycyjno-windykacyjną dla zewnętrznych inwestorów (głównie funduszy sekurytyzacyjnych) aktywnie poszukującą możliwości inwestycyjnych na rynku finansowym w Polsce. Innowacyjne podejście do analizy potencjałów portfeli wierzytelności, wieloletnie doświadczenie i udokumentowany „track rekord” w zakresie trafności wycen, rozwinięte modele statystyczne oraz know-how w zakresie serwisu i obsługi posprzedażowej pakietów sprawiają, że od lat rozwijamy z sukcesem partnerskie fundusze sekurytyzacyjne. Nasza oferta dotyczy obsługi wierzytelności bankowych, telekomunikacyjnych, operatorów telewizji kablowych, firm ubezpieczeniowych, utilities oraz firm pożyczkowych z sektora poza bankowego. Wieloletnie doświadczenie menadżerów tworzących Kancelarię SIGNI S.A. we współpracy z branżą finansową i teleinformatyczną, w szczególności na rynku zarządzania wierzytelnościami, jest gwarancją realizacji zakładanych zamierzeń biznesowych i zwrotu z inwestycji na założonym w wycenie poziomie.
 

Obsługa na etapie polubownym

Do czynności faktycznych związanych z postępowaniem polubownym, mającym na celu doprowadzenie do dobrowolnej spłaty należnego zobowiązania należy korespondencyjne postępowanie upominawcze oraz działania polegające na kontakcie telefonicznym. Do każdego klienta oraz każdego produktu i rodzaju wierzytelności opracowujemy indywidualny schemat postępowania stosując w swojej działalności Zasady Dobrych Praktyk, będące zbiorem obowiązujących zasad postępowania, opartych na ogólnych normach moralnych. Zakres oraz częstotliwość kontaktów ustalana jest z klientem z uwzględnieniem typu dłużnika, rodzaju i etapu przeterminowania obsługiwanych wierzytelności. Wszelkie czynności podejmowane są z poszanowaniem powszechnie obowiązujących norm prawnych i zapisów Zasad Dobrych Praktyk KPF właściwych dla branży windykacyjnej (będących zbiorem obowiązujących zasad postępowania, opartych na ogólnych normach moralnych).

Obsługa na etapie sądowo-egzekucyjnym

W oparciu o posiadany tytuł wykonawczy sporządzamy wniosek egzekucyjny, zawierający wskazanie sposobów egzekucji oraz aktywnie reprezentujemy Klienta w relacjach z komornikiem, nadzorując proces, składając wszelkie niezbędne w jego toku wnioski oraz uczestnicząc w czynnościach komorniczych, które wymagają szczególnego nadzoru. W przypadku skutecznego zajęcia dokonanego przez komornika sądowego, monitorujemy proces windykacji należności oraz inne czynności formalnoprawne, aż do czasu wyegzekwowania przez Komornika należności. W uzasadnionych sytuacjach składamy w imieniu Klienta niezbędne skargi na czynności komornika i inne środki zaskarżenia.

Obsługa etapu polubownego:


 
 
Podejmujemy działania polubowne polegające na kontakcie telefonicznym z dłużnikiem, jeśli taki zakres działań wynika z zawartej umowy z klientem. Wszystkie rozmowy telefoniczne przeprowadzane są według ustalanych standardów przez osoby, które odbyły stosowne szkolenie w tym zakresie i posiadają odpowiednią wiedzę i kompetencje. Model windykacji umów niewypowiedzianych oparty jest na cyklicznym wykonywaniu połączeń telefonicznych, wysyłaniu SMS, oraz wezwań do zapłaty do momentu całkowitej spłaty zaległej kwoty. Model windykacji umów wypowiedzianych oparty jest na postępowaniu sądowym wspieranym przez cały okres równoległymi działaniami Call Center. Współpraca zespołów umożliwia efektywne wykorzystywanie sankcji powiązanych z windykacją prawną, dzięki czemu, w przypadku odmowy spłaty na etapie postępowania polubownego, podejmowane są czynności zmierzające do przekazania sprawy na drogę sądową. Analogicznie traktowane są sprawy bez wiążących ustaleń. Interwencje telefoniczne, wykonywane są od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 20:00.
 
Wysyłka smsów tekstowych i głosowych odbywa się poprzez autorski w pełni zautomatyzowany system informatyczny, będący modułem systemu windykacyjnego. Pozwala on na tworzenie i dystrybucję tekstów o dowolnej treści. Automatyzacja procesów sms i e-mail w stosunku do braku możliwości kontaktu telefonicznego skutecznie wpływa na zwiększenie efektywności, przekłada się na obniżenie kosztów, możliwość zwiększenia przychodu, poprzez wzmożoną aktywność połączeń przychodzących.
 
Wysyłka pism odbywa się za pomocą systemu zintegrowanego z procesami polubownymi, sądowym i egzekucyjnymi. Na potrzebę Klienta możemy przygotować szablony pism, określić częstotliwość i kryteria wysyłki wezwań. Dla poszczególnych portfeli ustalamy wysyłkę indywidualnie. Oprócz szablonów pism polubownych wysyłane są pisma związane z postępowaniem na etapach sądowym i egzekucyjnym.
 
 
Podejmujemy działania polubowne polegające na kontakcie telefonicznym z dłużnikiem, jeśli taki zakres działań wynika z zawartej umowy z klientem. Wszystkie rozmowy telefoniczne przeprowadzane są według ustalanych standardów przez osoby, które odbyły stosowne szkolenie w tym zakresie i posiadają odpowiednią wiedzę i kompetencje. Model windykacji umów niewypowiedzianych oparty jest na cyklicznym wykonywaniu połączeń telefonicznych, wysyłaniu SMS, oraz wezwań do zapłaty do momentu całkowitej spłaty zaległej kwoty. Model windykacji umów wypowiedzianych oparty jest na postępowaniu sądowym wspieranym przez cały okres równoległymi działaniami Call Center. Współpraca zespołów umożliwia efektywne wykorzystywanie sankcji powiązanych z windykacją prawną, dzięki czemu, w przypadku odmowy spłaty na etapie postępowania polubownego, podejmowane są czynności zmierzające do przekazania sprawy na drogę sądową. Analogicznie traktowane są sprawy bez wiążących ustaleń. Interwencje telefoniczne, wykonywane są od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 20:00.
 
Wysyłka smsów tekstowych i głosowych odbywa się poprzez autorski w pełni zautomatyzowany system informatyczny, będący modułem systemu windykacyjnego. Pozwala on na tworzenie i dystrybucję tekstów o dowolnej treści. Automatyzacja procesów sms i e-mail w stosunku do braku możliwości kontaktu telefonicznego skutecznie wpływa na zwiększenie efektywności, przekłada się na obniżenie kosztów, możliwość zwiększenia przychodu, poprzez wzmożoną aktywność połączeń przychodzących.
 
Wysyłka pism odbywa się za pomocą systemu zintegrowanego z procesami polubownymi, sądowym i egzekucyjnymi. Na potrzebę Klienta możemy przygotować szablony pism, określić częstotliwość i kryteria wysyłki wezwań. Dla poszczególnych portfeli ustalamy wysyłkę indywidualnie. Oprócz szablonów pism polubownych wysyłane są pisma związane z postępowaniem na etapach sądowym i egzekucyjnym.

Obsługa etapu sądowo-egzekucyjnego

Obsługa etapu sądowo-egzekucyjnego


 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie dla poprawnego dzialania serwisu. Możesz zablokować pliki cookie w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji

Nasza strona internetowa korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji na Twoim komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies) dotyczących Twojej aktywności w Internecie - są konieczne w celu zapewnienia funkcjonowania strony. Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie urządzenia użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku komputera). Przechowuje się w nich informacje, których strona może potrzebować, aby dostosować się do sposobów korzystania z niej przez użytkownika (np. zapamiętanie języka, w jakim ma być wyświetlana strona). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce w każdej chwili, dzięki czemu nie będą zbierane takie informacje. Z uwagi jednak na funkcjonalny charakter tych plików, ograniczenie ich stosowania może jednak powodować, że niektóre części witryny nie będą wówczas działały.

Zamknij