Grzegorz Szust

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego.
Menadżer z 15 letnim doświadczeniem na rynku wierzytelności. W latach 2010-2016 kierował procesami odzyskiwania wierzytelności w Kancelarii Navi Lex (obecnie Hoist Polska), jako Dyrektor Departamentu Restrukturyzacji i Egzekucji Komorniczej odpowiedzialny za procesy odzyskiwania należności. Od października 2016 współzałożyciel i Wiceprezes Kancelarii SIGNI S.A. Od lutego 2017 roku Prezes Zarządu Spółki (CEO).

Tomasz Krawczyk

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego.
Od 2010 roku do 2016 roku związany z Kancelarią Navi Lex (obecnie Hoist Polska), gdzie był odpowiedzialny za Departament Windykacji Sądowej i Departament Back Office. Od października 2016 współzałożyciel, w pierwszym etapie rozwoju Prezes zarządu w Kancelarii SIGNI S.A., od lutego 2017 roku Wiceprezes Spółki w randze COO, odpowiedzialny za cały obszar operacji tj. windykację polubowną, prawną oraz egzekucję.

Paweł Pęcherzewski

Absolwent Politechniki Wrocławskiej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, gdzie ukończył odpowiednio kierunki: Statystyka matematyczna oraz Financial management.
Od początku kariery związany z branżą windykacyjną. W latach 2007-2011 pracownik Departamentu Ryzyka i Analiz w Ultimo. Od roku 2011 związany z Navi Lex (obecnie Hoist Polska), gdzie do 01.2016 roku jako Dyrektor Departamentu Ryzyka i Analiz odpowiadał m.in. za wyceny pakietów wierzytelności masowych oraz ustalanie i kontrolę strategii spółki. W okresie 02.2016- 01.2017 Dyrektor Operacyjny (COO) odpowiedzialny za pion operacyjny oraz departament Ryzyka i Analiz. Od lutego 2017 r. Wiceprezes Zarządu Spółki odpowiedzialny za Pion Ryzyka oraz Finansów.

Bartłomiej Gałka

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Menadżer z 15 letnim doświadczeniem w sprzedaży usług bankowych, informatycznych oraz z zakresu zarządzania wierzytelnościami. Od 2007 do 2012 roku Dyrektor ds. Sprzedaży w ULTIMO oraz Kancelarii Navi Lex. Następnie od 2015 roku Head of Sales & Investments w Hoist Polska, gdzie odpowiadał za relację z partnerami biznesowymi, PR i marketing, rozwój produktów oraz politykę inwestycyjną spółki w Polsce. Od lutego 2017 roku Wiceprezes Zarządu w Kancelarii SIGNI S.A. w randze Chief Investment Officer (CIO).