Skontaktuj się z nami: 71 756 77 51

Podaj informacje podstawowe
Dane, które podajesz pomogą nam zidentyfikować Twoją sprawę

  Imię (wymagane)

  Nazwisko (wymagane)

  PESEL (wymagane)

  Nr PESEL jest wymagany w celu potwierdzenia Twojej tożsamości. Chcemy mieć pewność, że dane poufne nie trafią do osób niepożądanych
  Nr sprawy

  Nr telefonu

  Podaj preferowaną przez Ciebie formę kontaktu:
  Chcemy, aby kontakt z Tobą był sprawny i dostosowany do Twojego rytmu dnia.

  Nr telefonu:
  W jakich godzinach możemy się z Tobą kontaktować:

  Wpisz swój adres e-mail:

  Podaj adres korespondencyjny
  Ulica:
  Nr domu:
  Nr mieszkania:
  Kod pocztowy:
  Miasto:

  Jaką kwotę wpłaty jesteś w stanie zadeklarować?

  Maksymalny termin na wpłatę deklarowanej kwoty to 7 dni.

  Wpłata poniżej 50% Twojej miesięcznej raty nie wstrzyma procedur, np. przy racie 500 zł wymagalna kwota to minimum 255 zł. Celem dokładniejszych informacji zachęcamy do kontaktu telefonicznego.

  Aby skontaktować się z nami za pośrednictwem powyższego formularza – prosimy podaj dane w nim wskazane. Podanie danych jest dobrowolne, jeśli jednak tego nie zrobisz, wysłanie wiadomości przy pomocy formularza nie będzie możliwe.
  Podane przez Ciebie dane mogą stanowić Twoje dane osobowe. W takim wypadku administratorem Twoich danych osobowych, w tym zebranych w trakcie naszej komunikacji, jest Kancelaria SIGNI S.A. z siedzibą przy ul. Antoniego Słonimskiego 1-1A 50-304 Wrocław; e-mail: iod@kancelaria-signi.pl. W ten sposób możesz się również skontaktować z naszym inspektorem ochrony danych.

  Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość – podstawą ich przetwarzania jest nasz uzasadniony interes jako administratora danych.

  Twoje dane będziemy również przetwarzać w celu związanym z potencjalną możliwością zaistnienia sporów pomiędzy Tobą a administratorem (podstawą prawną ich przetwarzania jest w takim wypadku uzasadniony interes administratora).

  Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do czasu zakończenia komunikacji z Tobą, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

  W każdym czasie masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, dostępu do swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych.

  Odbiorcami Twoich danych mogą być podmioty świadczące usługi kurierskie, dostawcy usług teleinformatycznych, firmy, które zapewniają wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów informatycznych (np. serwisują nasze oprogramowanie), profesjonalni doradcy (np. kancelarie prawne), firmy świadczące na rzecz administratora usługi księgowe, firmy świadczące usługi audytorskie (np. niezależni biegli rewidenci), inne firmy wspierające nas w procesie windykacji, podmioty, które prowadzą bazy danych w związku z badaniem zdolności kredytowej a także podmioty świadczące usługi skanowania, drukowania, obsługi korespondencji, archiwizowania i niszczenia dokumentów.

  Twoje dane administrator może przekazywać partnerom przetwarzającym je poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), głównie w Stanach Zjednoczonych (USA), ale tylko w niezbędnym zakresie, związanym ze świadczeniem przez tych partnerów usług, zwłaszcza informatycznych (np. przechowywania danych w chmurze). Bezpieczeństwo Twoich danych zapewniają stosowane zabezpieczenia, takie jak standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. Staramy się również żeby powyżsi partnerzy byli objęci programem tzw. Privacy Shield. Możesz otrzymać kopię tych zabezpieczeń, w szczególności kontaktując się z inspektorem ochrony danych w sposób wskazany poniżej.

  Ta strona wykorzystuje pliki cookie dla poprawnego dzialania serwisu. Możesz zablokować pliki cookie w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji

  Nasza strona internetowa korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji na Twoim komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies) dotyczących Twojej aktywności w Internecie - są konieczne w celu zapewnienia funkcjonowania strony. Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie urządzenia użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku komputera). Przechowuje się w nich informacje, których strona może potrzebować, aby dostosować się do sposobów korzystania z niej przez użytkownika (np. zapamiętanie języka, w jakim ma być wyświetlana strona). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce w każdej chwili, dzięki czemu nie będą zbierane takie informacje. Z uwagi jednak na funkcjonalny charakter tych plików, ograniczenie ich stosowania może jednak powodować, że niektóre części witryny nie będą wówczas działały.

  Zamknij