Inspektor ds. Windykacji Prawnej

Do obowiązków osoby na tym stanowisku będzie należało:
• Udzielanie odpowiedzi na zapytania z Sądów
• Sporządzanie apelacji oraz odpowiedzi na apelacje
• Sporządzanie odpowiedzi na sprzeciwy
• Sporządzanie pozwów
• Kontakt telefoniczny z sądami
• Ewidencjonowanie postanowień sądowych
Wymagania:
• Co najmniej roczne doświadczenie na podobnym stanowisku
• Dobra znajomość prawa materialnego cywilnego oraz procedury cywilnej
• Student lub absolwent prawa lub administracji
• Biegła znajomość pakietu Office
• Samodzielność w działaniu i nastawienie na cel
• Komunikatywność i wysokie zaangażowanie
Oferujemy:
• Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
• Działanie w młodym, dynamicznym zespole
• Interesujące i pełne wyzwań stanowisko
• Praca od poniedziałku do piątku


Młodszy Specjalista ds. Egzekucji Komorniczych

Czym będziesz się zajmował:
• prowadzenie postępowań na etapie egzekucji komorniczej,
• monitorowanie terminowości oraz skuteczności działań podejmowanych przez komorników,
• przygotowanie wniosków i pism procesowych, w tym sporządzanie wniosków o wszczęcie egzekucji komorniczej;
• prowadzenie negocjacji z dłużnikami w zakresie dobrowolnej spłaty zadłużenia (korespondencyjna, telefoniczna);
• znajomość procedury cywilnej, szczególnie w zakresie postępowania egzekucyjnego;
Mamy też swoje wymagania, oto one:
• wykształcenie wyższe lub student (mile widziane kierunki: prawo / administracja),
• znajomość procedury cywilnej, szczególnie w zakresie postępowania egzekucyjnego,
• dobra znajomość MS Office,
• doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
• umiejętność pracy w zespole,
• zdolność do samodzielnego rozwiązywania problemów oraz sprawna organizacja pracy.
Co oferujemy w zamian?
• umowę o pracę,
• wygrodzenie zasadnicze oraz system premiowy,
• pracę w przyjaznej atmosferze w zespole profesjonalistów,
• pakiet świadczeń socjalnych,
• pyszną kawę i herbatę.Aplikuj używając poniższego formularza lub systemu erecruiter* Wymagane podanie jednego pola.

Dołącz CV

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy i innych zebranych w trakcie procesu rekrutacji przez Kancelarię SIGNI S.A. z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych na podobne stanowiska.

Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych zawartych w Twojej ofercie pracy i innych zebranych w toku procesu rekrutacji jest Kancelaria SIGNI S.A. z siedzibą przy ul. Antoniego Słonimskiego 1-1A 50-304 Wrocław; e-mail: iod@kancelaria-signi.pl. W ten sposób możesz się również skontaktować z naszym inspektorem ochrony danych.

Podanie Twoich danych jest dobrowolne, jednak brak części z nich mógłby skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w rekrutacji.

Twoje dane przetwarzamy dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnego procesu rekrutacji, a jeżeli wyraziłeś na to zgodę, również przyszłych procesów rekrutacji na podobne stanowiska.

Podstawą przetwarzania Twoich danych jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych, a w zakresie szerszym niż określony w tych przepisach lub dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji, Twoja zgoda.

Twoje dane będziemy również przetwarzać w celu związanym z potencjalną możliwością zaistnienia sporów pomiędzy Tobą a administratorem (podstawą prawną ich przetwarzania jest w takim wypadku uzasadniony interes administratora).

Twoje zgody (lub część z nich) możesz wycofać w dowolnym momencie - nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy przed ich wycofaniem.

Dane przechowywane są przez administratora w celach określonych powyżej przez okres trwania procesu rekrutacyjnego lub, w zależności od Twojej dodatkowej dobrowolnej zgody, przyszłych rekrutacji lub do czasu wycofania zgody, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu pracy lub kodeksu cywilnego (w każdym przypadku decyduje dłuższy okres przetwarzania).

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia ich do innego administratora (chyba, że podstawą ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora), prawo sprzeciwu, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być podmioty świadczące usługi kurierskie, dostawcy usług teleinformatycznych, firmy, które zapewniają wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów informatycznych (np. serwisują nasze oprogramowanie), profesjonalni doradcy (np. kancelarie prawne), firmy świadczące na rzecz administratora usługi księgowe, firmy świadczące usługi audytorskie (np. niezależni biegli rewidenci), a także podmioty świadczące usługi skanowania, drukowania, obsługi korespondencji, archiwizowania i niszczenia dokumentów.

Twoje dane administrator może przekazywać partnerom przetwarzającym je poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), głównie w Stanach Zjednoczonych (USA), ale tylko w niezbędnym zakresie, związanym ze świadczeniem przez tych partnerów usług, zwłaszcza informatycznych (np. przechowywania danych w chmurze). Bezpieczeństwo Twoich danych zapewniają stosowane zabezpieczenia, takie jak standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. Staramy się również żeby powyżsi partnerzy byli objęci programem tzw. Privacy Shield. Możesz otrzymać kopię tych zabezpieczeń, w szczególności kontaktując się z inspektorem ochrony danych w sposób wskazany powyżej.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie dla poprawnego dzialania serwisu. Możesz zablokować pliki cookie w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji

Nasza strona internetowa korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji na Twoim komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies) dotyczących Twojej aktywności w Internecie - są konieczne w celu zapewnienia funkcjonowania strony. Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie urządzenia użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku komputera). Przechowuje się w nich informacje, których strona może potrzebować, aby dostosować się do sposobów korzystania z niej przez użytkownika (np. zapamiętanie języka, w jakim ma być wyświetlana strona). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce w każdej chwili, dzięki czemu nie będą zbierane takie informacje. Z uwagi jednak na funkcjonalny charakter tych plików, ograniczenie ich stosowania może jednak powodować, że niektóre części witryny nie będą wówczas działały.

Zamknij