Oferta

Oferujemy naszym Partnerom biznesowym oraz Klientom unikalne doświadczenia w zakresie zarządzania wierzytelnościami oraz sekurytyzacji.


Inwestycja w portfele wierzytelności

Poszukując szans na pomnożenie kapitału, inwestor stoi przed wyborem jak i gdzie efektywnie inwestować ciężko zgromadzone oszczędności przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka. Współwłaściciele SIGNI wraz z TFI Eques od kilku lat z sukcesami obsługują fundusze sekurytyzacyjne, których certyfikaty stanowią alternatywę m.in. dla GPW czy innych metod inwestycyjnych. Osoby ceniące sobie stabilny wzrost wartości w kilkuletnim horyzoncie czasowym oraz pragnące zdywersyfikować swój portfel inwestycyjny zapraszamy do kontaktu z naszym parterem EQUES INVESTMENT TFI SA. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą funduszy inwestycyjnych zamkniętych, które ze względu na swoją szczególną konstrukcję, stanowią atrakcyjne aktywo i wpływają na dywersyfikację portfela inwestycyjnego poprzez jego poszerzenie o instrumenty niezależne od koniunktury giełdowej.