Your First FAQ Question
15 lipca 2021
Czym jest cesja wierzytelności?
5 sierpnia 2021

Przetwarzanie Danych w związku z wejściem do siedziby Signi

Kancelaria Signi S.A. z siedzibą we Wrocławiu (50-304 Wrocław, ul. Antoniego Słonimskiego 1-1A, „Signi”) jest Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych w związku z wejściem oraz przebywaniem w siedzibie Signi, w tym dane z monitoringu oraz wizerunek.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w siedzibie Signi,
 • ochrony osób i mienia, w szczególności dla potrzeb ograniczenia dostępu do wybranych stref/obszarów tylko do osób do tego upoważnionych,
 • związanym z potencjalną możliwością zaistnienia sporów pomiędzy Państwem
  a Administratorem.

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

 • prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w siedzibie Signi, ochrony mienia oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami i ich kierowania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • niezbędność do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO).

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wejścia
i przebywania na terenie Signi – nie jest możliwe wejście na teren Signi bez wejścia w strefę monitoringu.

W przypadku zapisów z monitoringu będziemy je przechowywać co do zasady przez okres trzech miesięcy, chyba że nagrania stanowią dowód w postępowaniu lub powzięliśmy wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu – w takim wypadku termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Dane osobowe przetwarzane przez nas mogą być przekazywane podmiotom, które wspierają nas
w zapewnieniu bezpieczeństwa, firmom IT, a w przypadku monitoringu także firmom ochroniarskim.

W każdym przypadku mają Państwo prawo:

 1. dostępu do danych osobowych,
 2. żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania danych,
 3. usunięcia danych osobowych,
 4. przenoszenia danych osobowych które dostarczyli Państwo Administratorowi, i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na przesłance niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu,
 6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dodaj komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie dla poprawnego dzialania serwisu. Możesz zablokować pliki cookie w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji

Nasza strona internetowa korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji na Twoim komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies) dotyczących Twojej aktywności w Internecie - są konieczne w celu zapewnienia funkcjonowania strony. Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie urządzenia użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku komputera). Przechowuje się w nich informacje, których strona może potrzebować, aby dostosować się do sposobów korzystania z niej przez użytkownika (np. zapamiętanie języka, w jakim ma być wyświetlana strona). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce w każdej chwili, dzięki czemu nie będą zbierane takie informacje. Z uwagi jednak na funkcjonalny charakter tych plików, ograniczenie ich stosowania może jednak powodować, że niektóre części witryny nie będą wówczas działały.

Zamknij